Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Έγγραφο από τον πλοίαρχο προς τις αρμόδιες αρχές
Έγγραφο από τον πλοίαρχο κύριο Χαράλαμπο Κουβουτσάκη, προς τις αρμόδιες αρχές.