Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Έχει ο Θεός!Μπορεί ο Θεός μας να έχει διαφορετικά ονόματα... μα όλοι μας σ' Εκείνον στηρίζουμε τις ελπίδες μας!

EN SHALLAH!λοιπόν!
Έχει ο Θεός!