Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Η ερώτηση

Η ερώτηση ήταν:

«Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα στην πατρίδα;»